Superflow Techno - en energisnål pumpserie.

superflow techno 3

 

Superflow Techno är Pondteams nya pumpserie, med energisnåla och tystgående pumpar.

Pumpserien består av 10 modeller i 230 Volts utförande och 3 modeller i lågvoltsutförande. De modeller i lågvoltsutförandet, är på 12 Volt och drivs med en transformator. Desa är idealiska att använda i t.ex. swimmingpools och baddammar men också i olika vattenlekar där stora krav på elsäkerhet ställs.

 

Superflow Techno är en nyutvecklad pump som har marknadens lägsta energiförbrukning. Den tysta synkronmotorn klarar smutspartiklar upp till ca 8 mm vilket gör den lämplig att driva filter och vattenfall men även mindre fontäner fungerar utmärkt, Pumpen har en extra filterkåpa monterad vilket gör att den inte behöver rengöras lika ofta då insugsytan blir större. I trånga utrymmen kan kåpan tas bort så att pumpen blir mindre. De medföljande fötterna gör det också möjligt att ställa pumpen vertikalt, Den låga energiförbrukningen ger låga driftskostnader. Faktum är att ingen annan pump på marknaden har lägre energiförbrukning.

Superflow Techno har inga yttre delar i metall så den kan utan problem användas i saltvatten.

Kan torrmonteras i pumpgrop. Det finns en automatisk avstängning som stänger av pumpen om den går torr.

 

 

superflow techno 1

Pump monterad med endast den främre filterkåpan.

 

superflow techno 2

Pump monterad med fötter för vertikal placering.

 

Superflow Techno modellerna 3000 - 10000:

De har gemensamt ytterhöjle och kopplingar. Nedan ser ni några bilder på de olika delarna och hur de kan monteras.

S Techno 3-10000 kopplingar D

Slangkopplingar 20, 25, 32 mm, med mutter och packning.

Montering av packning i slangkoppling se bilder nedan.

S Techno 3-10000 koppling A

S Techno 3-10000 koppling B

S Techno 3-10000 koppling C

 

Själva pumpen kan monteras med en eller 2 filterkåpor. Se bildserie nedan.

S Techno 3-10000 komplett

En Superflow Techno 3000 komplett monterad med 2 st filterkåpor.

S Techno 3-10000 A

Genom att trycka på båda sidorna av den främre filterkåpan, kan denna monteras av.

S Techno 3-10000 B

Den främre filterkåpan är lossad.

S Techno 3-10000 C

Den bakre filterkåpan monteras av på samma sätt som den främre.

S Techno 3-10000 D

Pump helt utan filterkåpor.

S Techno 3-10000 E

Endast den främre filterkåpan monteras på plats, för att på så sätt få en pump som tar mindre utrymme.

S Techno 3-10000 F

Superflow Techno modell 3000-10000 mäter endast ca 23 cm i längd, när endast en filterkåpa är monterad. Är båda filterkåporna monterad blir längden ca 31,5 cm.

S Techno 3-10000 fotter

Fötter till Superflow Techno, för vertikal montering. Fötterna monteras på den främre filterkåpan, se nedan.

S Techno 3-10000 m fot

S Techno 3-10000 vertikal

Veritkal placering av pumpen.

 

Superflow Techno modellerna 13000 - 20000:

De har gemensamt ytterhöjle och kopplingar.

S Techno 13-20 kopplingar

De medföljande kopplingarna passa till slangar med dimensionerna 25, 32, 40, 50mm.

S Techno 13-20 komplett

Superflow Techno modellerna 13000 - 20000 har in-/utlopp på 2", till skillnad från de mindre modellerna som bara har 11/4".

S Techno 13-20 stor

Superflow Techno modellerna 13000-20000 med båda filterkåporna monterade, mäter ca 37,5 cm i längd.

S Techno 13-20 liten

Med endast en filterkåpa monterad är längden ca. 27 cm.

 

Superflow Techno LV 3000, 6500 och 12000.

De nya lågvolts pumparna drivs med transformator och det gör dem utmärkta på ställen där 230-volts pumpar inte är ett säkert alternativ. Trots sitt lågvoltsutförande är de konstruerade att ge bra flöde och lyfthöjd.

Superflow Techno LV kan med fördel användas där extra stora krav krävs på elsäkerhet ex.vis i swimmingpools, baddammar eller olika vattenlekparker. Den säkra lågspänningen gör att inga speciella elsäkerhetsåtgärder behövs. (OBS Kommer i lager under maj-juni 2013.)

 

Länkar till de olika pumpmodellerna finner ni nedan.

Superflow Techno 230 Volts pumpar:

Superflow Techno 3000

Superflow Techno 5000

Superflow Techno 6500

Superflow Techno 8000

Superflow Techno 10000

Superflow Techno 13000

Superflow Techno 15000

Superflow Techno 18000

Superflow Techno 20000

Superflow Techno 25000

 

Superflow Techno 12 Volts pumpar:

Superflow Techno 3000 LV

Superflow Techno 6500 LV

Superflow Techno 12000 LV