Vattenväxter

 

vaxt butomus

 

Växter i olika former är livsviktigt för din trädgårdsdamm. De är inte bara vackra att

se på utan hjälper också till att hålla ditt dammvatten klart och friskt. Fjärilar och sländor trivs så djurliver frodas.

Vattenväxter använder nitrat som är det sista steget i den naturliga nedbrytningen,

till näring och håller därför tillbaka algtillväxten, eftersom växterna istället för algerna tar upp överskottsnäringen får du en bättre vattenbiologi.

En bra tumregel är att ca halva trädgårdsdammen skall vara täckt av växter.

Alla sorters växter är nyttiga för dammens biologiska liv.

 

Pondteam har Sveriges största odling av sumpväxter så du är säker på att de

är anpassade för det svenska klimatet.

Till vänster i menyn har vi delat upp våra växter i olika grupper, som ni kan gå in

och läsa mer om.

 

Klicka här om du vill veta mer om våra undervattensväxter

Klicka här om du vill veta mer om våra flytväxter

Klicka här om du vill veta mer om våra sumpväxter

Klicka här om du vill veta mer om prydnadsgräs

Klick här om näckrosor

 

 

 

vaxtetikett fram vaxtetikett bak

 

 

Du ser lätt att vattenväxterna är odlade av PondTeam på etiketterna. Var säker på att du köper svankodlade vattenväxter.