Vattenvård / preparat

I vårt sortiment har vi olika preparat som hjälper dig att hålla en bra balans i din damm eller hjälper dig rätta till balansen om något händer.

 

Nyhet 2015 PondBomb

 

pondbomb 450

En produkt som 2013 i England belönades som årets produkt av tidningen Practical fishkeepings läsare.

 

 

Med hjälp av vår interaktiva guide hittar du lätt rätt preparat och dosering. Klicka på bilden så kommer du direkt dit.

 

doserare 3

 

Pondteams vattenpreparat är utvecklade med tanke på att stärka och stimulera det naturliga ekosystemet i dammen. Inget av våra preparat är skadligt, utan fåglar och andra landlevande djur kan lugnt fortsätta dricka ur dammen.

 

Vi har både vattenpreparat som förebygger dålig balans och vattenpreparat som används när problem som t.ex alger har uppstått.

 

Algdamm startbild

Dammen ovan är ingen vacker syn, men med rätt vattenpreparat så kan den återigen bli det.

 

miljobild katt

 

Observera!

Alla vattenpreparat är testade och tillverkade med största omsorg och har en beprövad effekt. Då alla trädgårdsdammar är olika, och sekundära effekter möjliga, påtar sig Pondteam inget ansvar för skador i de fallen. Det kan ex.vis gälla döda fiskar eller växter. Alla vattenpreparat ändrar på ett eller annat sätt förhållande i dammen (det är också meningen) Då det är omöjligt att i varje enskilt fall garantera att inget negativt uppstår som följdeffekt, eller indirekt, kan vi inte ta ansvar för de enskilda fallen. Det här gäller speciellt medel mot alger då effekten när alger dör kan påverka vattnet. Vi tar däremot tacksamt emot synpunkter både positiva och negativa för att förbättra våra vattenpreparat.

 

Råd från Pondteam:

Om ni har svårt att få önskad balans i trädgårdsdammen och kontroll på algtillväxten bör ni tänka på följande:

1/ Trädgårdsdammen skall ha mycket riktiga vattenväxter, ca 50% av vattenytan skall vara täckt, om dammen ligger i direkt solljus mer än ca 8 timmar/dagligen. Ljus tillför energi som vattenväxterna måste omvandla och finns det inte tillräckligt med vattenväxter får algerna bra förutsättningar.

2/ Kontrollera nitrit och nitrat med vårt Multitestset. Nitrat är näring för både vattenväxter och alger. Höga halter indikerar att det finns mycket näring i vattnet. Var noga med att inte gödning från trädgården i övrigt kommer i dammen med regnvattnet. Använd bara särskilda Näringskulor eller Aqua Flora vattenväxtgödning som är speciellt sammansatt för vattenväxter.

3/ Installera ett biofilter för maximal nedbrytning och gärna ett UVC ljus för att ta bort gröna frisimmande alger (svävalger).