Vattenvård / Cirkulation och syresättning

Syre och Cirkulation skapar ett friskt vatten.


Att få rent och klart vatten i större naturdammar, parkanläggningar samt fisk och kräftdammar är ofta en fråga om cirkulation och syresättning.

Genom att på olika sätt få vattnet i rörelse, förbättras vattenvärdena. Med PondTeams Megaflow pumpar är det enkelt att få cirkulation på vattnet. Pumparna i Megaflow serien är strömsnåla, detta då de är anpassade för syftet att vara i kontinuerlig drift. Även våra flytande fontäner i olika storlekar förbättrar vattenkvalitén genom att bidra med nödvändig cirkulation och syretillförsel. En rätt dimensionerad fontän minskar problemen med skräp på ytan, algtillväxten blir betydligt mindre och hela dammens ekosystem förbattras.

 

Nedan visas bilder på olika problem som kan lösas med rätt typ av cirkulation.

Grontvatten_450

Problem 1: Mycket alger och illaluktande vatten.

Klicka här för att komma vidare och se vilka produkter som kan användas för att åtgärda "Problem 1".

 

Frusetvatten_450

Problem 2: Tillfrusen damm med risk för syrebrist.

Klicka här för att komma vidare och se vilka produkter som kan användas för att åtgärda "Problem 2".

 

Fiskdod_450

Problem 3: Dåligt vatten och fiskdöd.

Klicka här för att komma vidare och se vilka produkter som kan användas för att åtgärda "Problem 3".