Planterings instruktioner

nackrosplantering 1

 


Det här behöver du för att dina näckrosor skall bli så fina som möjligt och blomma ordentligt. En korg eller planteringspåse. Det är viktigt att använda en rejäl korg till näckrosor. De blir större och får en bättre härdighet. Till mininäckrosor minst 19 cm och större näckrosor minst 28 cm gärna större. Näckrosor skall planteras i ren granulerad lera. De är de enda vattenväxter som vill ha bara lera. Aqua Interiör har därför tagit fram en speciell granulerad lera som är lämplig. Titta efter den blå säcken där det tydligt står näckroslera. Du bör också tillsätta några näringskulor då leran inte har någon näringstillsats. Näringskulorna innehåller näring som räcker ett helt år och gynnar inte algtillväxter.

nackrosplantering 2

Fyll påsen med lera och låt näckros rhizomet sticka upp en bit ovanför leran. Sätt gärna rhizomet (jordstammen) lite snett ner i leran så får näckrosen flera tillväxställen

nackrosplantering 3

Lägg singel eller sjösten ovanpå leran så leran inte kan grumla vattnet eller fisken komma åt dem. Har du stora fiskar i dammen är det en god ide att spänna ett nät över. Näckrosen sänks ner i dammen, gärna lite grundare än den slutliga placeringen så kommer den snabbare då den får mer ljus och lite varmare vatten.

jord2

Det här behöver dina vattenväxter för att växa och trivas. Välj en planteringspåse eller korg av lämplig storlek. Vattenväxter planteras i Pondteams vattenväxtjord speciellt framtagen i vår odling av vattenväxter. Det är en tung jord där bara spårämnen tillsatts, och det bara behövs några näringskulor så har dina växter fått de bästa förutsättningarna för att bli stora och livskraftiga.

jord1

Fyll påsen med jorden och glöm inte näringskulor som ger rätt näring i ett helt år.

jord3

Slutligen lägger du ett lager sjösten överst så fisken inte kommer åt jorden