Fontäner flytande / fast monterade

miljobild 5

 

Ingen enskild åtgärd förbättrar vattenkvalitén lika mycket som cirkulation. PondTeam,s  fontäner för större vattenanläggningar, som parker, sjöar. fiskodlingar ellar andra större vattenytor är mycket flexibla med stora valmöjlighter när det gäller pumpar, belysningar och munstycken.

De finns i flera utförande både som flytande enheter eller för fast montering om det finns en stabil vattennivå.

En unik möjlighet är att PondTeams fontäner ofta kan kompletteras i efterhand med diverse tillbehör så du är aldrig låst. Belysningar, insugsfilter i rostfritt laserskuret när och olika metallmunstyckien är exempel på tillbehör som kan fås vid leverans eller eftermonteras.

 

Fråga gärna våra återförsäljare om de mycket konkurrenkraftiga priserna.

 

Klicka i vänstermenyn så ser du de olika modellerna eller här

 

 

 

 

 

Flytande fontän

 

Den flytande fontänen har en stabil flytkropp med en diameter på 1 meter. Flytkraften ställs enkelt in genom att flytelementet fylls med lämplig mängd vatten eller en ballast som fästs nere i fontänen och då också kan användas som motvikt.

 

staende fontan

 

Vulkan midi

 

Den stående modellen sätts direkt på botten eller ett fundament. Du får en ordentlig montering som står stadigt på botten. Det kraftiga insugsfiltret som finns som extra tillbehör är laserskuret i rostfritt stål och garanterar en minimal skötsel och att munstycket inte riskerar att slamma igen.

 

 

 

 

 

belysning upp

 

Flytelementet kan ha upp till 6 st belysningar som kopplas samman i en undervattensbox och ansluts till en undervattenstransformator. Du får då bara två sladdar till land. En för pumpen och en som går till belysningen.

 

flytande belysning 2