Fiskmedicin

Pondteam har ett brett sortiment av fiskmediciner.

Ni kan läsa mer om våra produkter anntingen här på hemsidan under de olika typerna av fisksjukdomar eller så finner ni information i vår Broschyr. Vilken ni kan ladda ner eller beställa från hemsidan.

Önskar ni läsa mer om de olika medicinerna kan ni klicka här, för att komma till bruksanvisningen för Mediciner och Vattenpreparat.

 

Sjuka fiskar?

Var uppmärksam på om fisken bleknar eller gnider sig mot botten eller växter. Håll koll efter fenor som fälls ihop. Det är ofta tecken på dålig vattenkvalité eller sjukdom. Märker du att fisken slutar äta skall du iakta den och se så att den inte blivit sjuk.

Om era fiskar blir sjuka försök ställa diagnos fortast möjligt. Nedan ser ni en bild, som kan vara till hjälp för att fasställa diagnoser för vilken sjukdom fisken drabbats av.

Klick på bilden så kommer ni till vår guide för att hitta rätt medicin. Klicka på "visuell symptonguide" uppe till vänster på bilden som öppnar sig så hittar du lätt vilket preparat som behövs

 

Klicka på länken eller bilden så kommer du till vår interaktiva hjälpguide för fisksjukdomar

 

Du kommer till vår hjälpguide här. Klicka uppe till vänster i fönstert som öppnar sig på "visuell symptomguide för fisksjukdomar"

 

doserare 2


Är bara enstaka fiskar sjuka, bör de behandlas utanför dammen i ett särskilt kärl. Vi vill i det här sammanhanget påpeka att det alltid är säkrast att ha nya fiskar i karantän innan de sätts ut i en befintlig damm

 

Att tänka på vid medicinering

Det är viktigt att känna till dammens volym när du doserar fiskmediciner. Dosera enligt anvisningen på paktetet. Efter medicinering bör du ha minst 7 dagars mellanrum innan kuren ev. upprepas. Medicinerna verkar bäst i temperaturer över 16 C.

Använder du Biofilter med UV-C bör UV-C enheten släckas under behandlingen.
Fisk är nästan alltid bärare av olika fisksjukdomar som bryter ut när förutsättningarna är de rätta. Det vill säga vid dålig vattenkvalité eller häftiga temperatursvängningar. Det är därför viktigt att kontrollera vattnets pH och nitrit värden regelbundet.

Vid isättning av nya fiskar skall dessa vänjas långsamt till det nya vattnet, för att göra miljöbytet så skonsamt som möjligt för dem.

Atande fiskar i stim
Så här allerta ska friska fiskar vara, när maten landat i dammen.