Sievefilter bra för mekanisk rening

Cetus Sieve är ett av de effektivaste förfilter som finns. Det är gjutet i ett stycke vilket gör det oerhört stabilt. Till skillnad mot de flesta andra Sievefilter som finns på marknaden kan det monteras både pumpmatat eller som gravity.bild 2

 

Så här fungerar ett Sievefilter:

1/ Vattnet från dammen, kommer från dammpumpen in i filtret.

2/ Vattnet rinner över det laserskurna gallret. Gallret hindrar partiklar större än ca 100 micron att passera. Den rena vattnet passerar genom gallret och smutspartiklar avskiljs och hamnar längst ner vid avloppet.

3/ Det renade vattnet går tillbaka till dammen.

4/ En skjutventil öppnas med jämna mellanrum så att smutspartiklar som samlats vid avloppet sköljs ur.

 

En vanlig användning av Sievefilter är exempelvis innan ett Beadfilter i dammar med mycket fisk som koi. Det monteras då i gravityläge.

1/ Cetus Sieve grävs ner sidan om dammen med överdelen ca 15 cm högre än vattenytan. Ett 110 mm rör går från ett bottenavlopp eller som genomföring i dammen in till Sievens 110 mm inlopp. OBS Ingen pump utan vattnet självrinner in i filtret.

2/ Vattnet passera genom självtryck igenom sievefiltret, En nivåvippa högst upp ovanför nätet reglerar vattenflödet med en tolerans på ca 10 cm

3/ Vattnet rinner ut genom "utlopp till damm" och in en torrmonterad pump eller en pumpgrop. Pumpen pumar vattnet till Beadfiltret och därefter ut till dammen. Med den här metoden får du en perfekt förfiltrering och därefter en biologisk nedbrytning i beadfiltret, UV enheten placeras på utloppsslangen från Beadfiltret.

 

Cetus sieve genoms

 

Bild 3

 

Gjutet i ett stycke gör det otroligt stabilt.

 

bild 1

Artnr Namn Beskrivning Övrigt
40153 Cetus Sieve filter Effektivt Sievefilter för både pumpmarning eller gravitymontering Klarar smuts ner till 100 micron