Filter / Vattenrening / UV-C

Din damm bör ha ett dammfilter för att du ska få bra biologisk balans i din damm och kunna njuta av den.

Att välja dammfilter kan vara en svår uppgift. Der är viktigt att ställa sig frågan vad filtret ska klara av. Du bör tänka igenom vad din damm ska innehålla om det tex. ska finnas fiskar i den.

Ett dammfilter kan vara uppbyggt på lite olika sätt. Men målet med filtret är alltid detsamma, att din damm ska få ett klart och friskt vatten.

 

Våra filter kan delas in i fyra grupper. Vilka du kan läsa mer om du går in i undermenyerna till vänster. Men för att du ska få en uppfattning om vilka de är, nämner vi dem här nedan.

 

1.Pumpar med inbyggd UV-C och rening

Pondfriend 2000

 

2.Tryckfilter

Bioclear 5000

3.Beadfilter

Powerbead

Beadfilter med microbead

Microbead K30 till ca 55 m2

 

4/ Sievefilter

 

bild 2

 

Ett filter arbetar på tre olika sätt:

1. Det renar vattnet mekaniskt. Det gäller att skilja ut fritt simmande partiklar i vattnet, slam på bottnen och fånga upp det i filtret. Det vanligaste filtermaterialet är skumggummi, men beadfilter har istället små plastkulor. Den mest effektiva metoden är ett sievefilter där ett laserskuret rostfritt nät skiljer ut all partiklar större än 100 micron.

2. Att bryta ned avfallsämnen på ett biologiskt sätt: Det fungerar genom att filtermaterialet får en biologisk miljö som gör att olika nedbrytningsbakterier fastnar och trivs i materialet. Nyttiga bakterier bryter då ned giftigt ammonium till nästa steg nitrit (också giftigt) till slutprodukten nitrat som växterna tar upp som vanlig växtnäring. Av det här resonemanget förstår du att det är mycket viktigt att filtermaterialet innehåller mycket nedbrytningsbakterier och filtret inte är för litet.

3. Filter motverkar alger genom att nedbrytningen blir bättre men eftersom slutprodukten nitrat är växtnäring skall också delvattenbyten genomföras regelbundet. Har du lite växter som tar upp nitraten behövs det oftare delvattenbyten för att motverka att det byggs upp stora mängder nitrat. För att få ett garanterat klart vatten kan du köpa en UV-C enhet som garanterat dödar svävalger (grönt vatten) De här algcellerna är för små att fastna i filtermaterialet.  Vill du veta mer om hur ett UV fungerar kan du läsa om det här Många av våra filter levereras också med inbyggd UV enhet.

Något att tänka på

För att ett filter skall fungera optimalt måste det drivas av en riktig pump. Pondteam har pumpar som fungerar bra ihop med alla filter som finns till dammar. Våra Vortech och Superflow är speciellt utvecklade för att driva filter, bäckar och vattenfall. Med sina energisnåla motorerer är de ett prisvärt alternativ för en pump som skall gå under tuffa förhållande år efter år. Superjetpumparna passar till mindre filtersystem.

Det är viktigt att pumpen går dygnet runt, under hela säsongen. Detta då de nyttiga bakterierna i dammen och filtret kräver mycket syre för att bryta ner skadliga ämnen i dammen. Går inte pumpen, minskar syret i dammen och dessa nyttiga bakterier dör.