Dammrengöring

Rengöring av trädgårdsdammen på ett riktigt sätt är viktigt. Dammrengöring förebygger alger genom att biomassan avlägsnas innan den behöver brytas ner och det hinner skapas ett överskott av näring. Dammfisken mår bättre då det bildas mindre CO2. När du rengör dammen är det bara större fasta partiklar som skall tas bort. Du skall aldrig tömma den helt utan alltid lämna en del dammvatten kvar så inte hela bakteriefloran slås ut. Här kan du se hur du gör en riktig "dammakeover"

 

Ett bra redskap för löpande underhåll av din damm är en dammsugare. PondTeam har två olika system för rengöring. Den vanligaste är att man använder en dammsugare som liknar en vanlig dammsugare. Vattnet sugs up i en behållare som när den är full töms automatiskt med en avtappninsslang ut i gräsmattan eller ett avlopp. Dammsugaren startar därefter automatiskt när behällaren är tömd.

 

Vår nyaste dammsugare som du ser på bilden längs ner har en kraftig pump monterad längs ner. Du får då flera fördelar.

1/ Dammsugaren pumpar kontinuerligt. Stängs av med en fjärrkontroll som medföljer

2/ Kraftigt flöde som gör den mer effektiv. Hela 8 m3/ tim

3/ Klarar partiklar upp till 25 mm

4/ Energisnål

 

Dammrengoring start

Det finns lite olika redskap som kan vara till hjälp när dammen ska förberedas inför vintern.

 

Till att fånga upp fiskar för vinterförvaring eller få upp alger, lämpar håvar sig.

Dammredskap som t.ex. en dammsugare är bra hjälpmedel för att få bort döda växter osv. från dammen så att det inte ligger kvar och försämrar vattenkvalitén i dammen.

 

70313_Dammsugare 9000_2015