Färdigpressade dammar/vattenfall

I små trädgårdar eller där det bara behövs någon kvadratmeter vatten är färdiga dammformar ett bra alternativ.

UBBINK:s dammformar är marknadsledande på de flesta Europeiska marknader. De har naturliga former med olika nivåer samt sumprand där växter kan planteras.

Nedan visar vi hur lätt det är att anlägga en damm. Vill du veta mer, ladda ner eller beställ vår broschyr "Allt till trädgårdsdammen".

Vill du se vilka färdiga formar vi har, går du bara in på menyn till vänster och klickar på önskvärd kategori.

 

Nedan beskriver vi i korthet, hur du anlägger din färdigpressade damm.

Börja med att markera dammens form. Det gör du enkelt med trästickor som på bilden. Gräv ca 10 cm större än den verkliga formen

Damm steg 1

 

När hålet är färdig grävt, ska du ta bort stenar och andra föremål, som kan skada

dammen. Bottnen i hålet ska sedan fyllas med ca 10 cm, stabilt grus eller så

kan du välja att använda vår skyddsmatta.

Damm steg 2

 

Nu ska dammen lyftas på plats. Det är viktig att dammformen ligger i våg när du sedan fyller den. För att få den stabil lägger du sand eller torv längs sidorna.

Damm steg 3

 

Fyll dammformen med ca 10 cm vattenledningsvatten. Därefter fyller du på med grus/jord runt hela dammen och vattnar på detta, för att få det att sätta sig. Fortsätt att fylla på med vatten i och jord/sand runtom dammen, växelvis, tills dammen är helt vattenfylld.

Damm steg 4

 

Önskar du ha något på botten i dammen, kan runda stenar ca 10-25 mm, vara lämpliga.

Till din damm bör du även ha en pump för att få cirkulation, ett filter för att rena vattnet, samt ett UV-C ljus som motverkar svävalger. Vilka produkter du behöver beror på dammens storlek, placering och om det finns växter och fiskar i den.

Dessa produkter finns i många olika modeller allt från "allt i allo filter" som CombClear som placeras nere i dammen, till modeller där du kan välja en separat pump till ett fristående filter. Gå in på våra länkar till vänster och se vilka produkter som finns i vårt sortiment.

Sista steget är att plantera växter och ev. släppa i några dammfiskar.

Damm steg 5

 

Länk till planterings tips...

Länk till olika modeller av färdiga dammar

Läs mer om små springbrunnar och grusbassänger

Läs mer om färdiga vattenfall