Alla seriösa importörer och producenter måste enligt lag kunna ta hand om gamla elprodukter när de är förbrukade. Det är viktigt att de inte kommer ut i naturen utan lämnas till återvinning. Elkretsen är en sammanslutning som sköter återvinningen på ett säkert och miljövänligt sätt. Pondteam betalar därför en avgift på allt elmaterial vi säljer. Vi lämnar en sammanställning varje år till Naturvårdsverket som är kontrollmyndighet.

elkretsen

 

Vill du veta mer? Gå till elkretsens hemsida genom att klicka här.

 

Även förpackningar skall tas om hand. Vi är anslutna till Reparegistret som är en sammanslutning för återvinning av förpackningsmaterial.

repa

 

Vill du veta mer? Gå till Repas hemsida genom att klicka här.