bild 3

 

Att få ett rent och klart vatten i större naturdammar, parkanläggningar samt fisk och kräftdammar är ofta en fråga om cirkulation och syresättning. Inför 2013 satsar PondTeam på ett nytt system som gör det enkelt och prisvärt att ge den nödvändiga syretillsättningen och cirkulation.

Fördelarna är fler:

1/ Den ökade rörelsen och syresättningen ger en bättre biologisk balans. Du får en större naturlig nedbrytning, anläggningen ser fräschare ut och djurlivet ökar.

2/ Det blir betydligt snyggare att se på, och uppleva. Vattenväxter trivs bättre och suger upp överskottsnäring vilket motverkar algtillväxt.

3/ Flytalger och flytande nate minimeras.

 

Det behövs: Pumpar för syresättning och cirkulation i vattenanläggningen. De finns i flera olika utförande:

1/ Pump med syrediffusor i venturiutförande. En pump drar in luft genom ett rör och en speciell propeller mixar luft och vatten.

2/ Pump som ställs vid sidan och pumpar ut vattnet med "brandpostmodell" Den kraftiga genomströmningen ger en utmärkt syretillförsel. De här pumparna finns mellan 32-60 m3/tim. Kan användas i saltvatten och drar bara 160-300 W

3/ Olika flytande fontäner i flera storlekar som inte bara blir vackert utan också ger den nödvändiga cirkulationen och syretillförseln.

 

bild 4

 

Flytande fontän i en parkdamm. Den kraftiga fontänstrålen blandar luft och vatten. Problem med skräp på ytan minskar, algtillväxten blir betydligt mindre och hela dammen känns friskare, fågellivet blir rikligare

bild 5

 

Megaflow av "brandpostmodell" placeras ca 5 dm djupt och vattnet slungas med hjälp av en propellerrotor ut i toppen som en brandpost. Det finns flera fördelar då du får en kraftig rotation på ytvattnet och syreväxlingen sker genom utkastet och ytvattencirkulationen.

 

bild 6

 

Megaflow finns i flera modeller. De senaste på 32 respektive 60 m3/tim är väldigt strömsnåla. De drar 160 respektive 300 W vilket är väldigt lite för sådana flöden. De här pumparna är utmärkta för att hålla isfritt på vintern och ge bättre vatten på sommaren. Pumpen som även tål saltvatten är gjord för kontinuerlig drift. Har ni en pump idag? Räkna då snabbt hur lätt ni sparar till en ny Megaflow genom att jämföra energiförbrukningen mot er gamla pump. Megaflow sparar upp till 70% genom minskad energiförbrukning

 

bild 7

 

OXY megaflow är det senaste tillskottet av cirkulations och syrepump. Pumpen arbetar med venturi teknik vilket innebär att den drar ner luft genom röret som sätts ovanför vattenytan. Pumpen drar då in luft och genom en speciell impeller av propellertyp mixas luft och vatten som skjuts ut. Venturitekniken är otroligt effektiv och pumpen pumpar hela 75 m3/timmen och drar ner ca 100 m3 luft. Pumpen drar bara ca 300 W.

 

bild1

 

Syreväxlingen gör att även krävande miljöer blir fräscha. Bilden kommer från en rondell där det placerats ett vattenhjul som cirkulerar vattnet.