Till Bruksanvisning till PondClean 9000 (2014)

Fjärrkontrollen som tidigare var en lös enhet, sitter nu under handtaget på teleskåpskaftet. Genom att trycka på den lilla svarta knappen startas och stängs dammsugaren av.

Även handtaget har ändrat utseende och är numera endast ett rakt svart plasthandtag, så som visas på bilden nedan.

PondClean handtag 2014

Även själva mottagaren sitter nu fastmonterad istället för att vara en lös enhet som anslöts till el-uttaget innan stickkontakten sattes i. Den nya mottagaren sitter fastmonterad på dammsugarens el-kabel. Det är viktigt att mottagaren inte kommer i kontakt med vattnet.

Se bilden nedan för hur den nya mottagaren ser ut.

PondClean reciver 2014