Vandpleje / præparater

I vores sortiment har vi forskellige plejemidler, der hjælper dig med at holde en god balance i dit havebassin eller kan hjælpe dig med at få rettet op på balancen hvis noget er gået galt.

 

Pondteams vandplejemidler er udviklet med tanken om at forstærke og stimulere det naturlige økosystem i bassinet. Ingen af vores plejemidler er skadelige. Fugle og landlevende dyr kan rolig fortsætte med at drikke af vandet.

 

Vi har både vandplejemidler der forebygger dårlig balance og vandplejemidler, der kan bruges når der er opstået problemer med f.eks. alger.

 

Algdamm startbild

Bassinet ovenfor er ikke et smukt syn, men med det rigtige vandplejemiddel kan det blive det igen.

 

Bemærk!

Alle vandplejemidler er testede og fremstillede med stor omhu og har en afprøvet effekt. Eftersom alle havebassiner er forskellige, er sekundære effekter mulige og Pondteam påtager sig intet ansvar for skader i de tilfælde. Det kan f.eks. dreje sig om døde fisk eller planter. Alle vandplejemidler ændrer på forholdene i bassinet (hvilket er meningen). Det er umuligt at garantere, at intet negativt sker som direkte eller indirekte følge af vandplejemidler og vi kan ikke påtage os noget ansvar for de enkelte tilfælde. Dette gælder hovedagelig ved brug af midler mod alger, da effekten når alger dør kan påvirke vandet negativt. Vi modtager gerne synspunkter, både positive og negative, om forbedring af midlerne i vort sortiment.

 

Råd fra Pondteam:

Har du svært ved at opnå den ønskede balance i havebassinet og få kontrol på algevæksten, skal du først tænke over følgende:

 

1/ Havebassinet skal have mange rigtige vandplanter, ca. 50% af vandoverfladen skal være dækket hvis bassinet ligger i direkte sollys mere end ca 8 timer/dag. Lys tilføjer energi, som vandplanterne skal omdanne og er der ikke nok vandplanter får alger alt for gode vækstforhold.

 

2/ Kontroller nitrit og nitrat med vores Multitestset. Nitrat er næring til både vandplanter og alger. Højt indehold indikerer, at der er for meget næring i vandet. Vær opmærksom på, at gødning fra haven ikke kan komme ned i bassinet med regnvand. Anvend kun vore specielle Gødningskugler eller Aqua Flora vandplantegødning som er specielt sammensat til vandplanter.

 

3/ Installer et biofilter for maksimal nedbrydning og gerne et UV-C lys til at fjerne grønne fritsvømmende alger (svævealger).