FAQ Almindelige spørgesmål om bassin

Hvilken tykkelse skal jeg vælge på bassinfolien?

Til mindre havebassiner er 0.5 mm bassinfolie i PVC nok. Husk at lave et ordentligt forarbejde for at beskytte bassinfolien, gerne med et fiberunderlag. Vil du være helt sikker på at folien skal holde rigtigt længe, eller hvis det bliver udsat for store belastninger er Pondteams 1,0 mm EPDM gummifolie det bedste valg. Gummifolien er det mest miljøvenlige alternativ.

 

 

Hvilken størrelse pumpe skal jeg bruge?

Normalt skal pumpen sørge for at vandet i bassinet cirkuleres ca. 1-2 gange i timen. Husk at ved vandfald er det afgørende for valg af størrelse hvilken højde vandet skal presses op til. Et andet valg du skal tage stilling til er om det er en fontænepumpe eller en filterpump du har behov for. Fontænepumper behøver som regel ikke at være så store, da der er ikke brug for store mængder vand for at få en pæn fontæne. Er det et vandfald eller en bæk du vil have, er vores Vortech pumper det optimale valg. De er konstruerede til at skovle meget vand med et lille energiforbrug og findes i mange størrelser. Er der tale om meget store flow, findes Superjet pro som har hele 12 meters løftehøjde.

 

 

Jeg får grønt vand, findes der noget der hjælper?

Grønt vand forårsages af svævealger og er normale tidligt om foråret, men skal forsvinde indenfor ca 14 dage. Er det periodisk at vandet er grønt/grumset kan du tilsætte Alge Stop der klumper algerne sammen så de kan fjernes med et fangstnet efter nogle dage. Alge Stop indeholder ingen farlige kemikalier og er ikke farligt for fisk eller andre dyr. Alge Stop virker bedst når pH værdien ligger mellem 6,5-8,0
For et garanteret resultat er UV-C enheder den bedste løsning. Se næste spørgesmål.

 

 

Hvordan virker UV-C?

UV-C (ultraviolet lys) er et lys der frigives fra et specielt lysrør. Vand passerer rundt om lysrøret der sidder indekapslet i et kvartsrør og bliver belyst af UV-C lyset. Når svævealger eller bakterier passerer, bliver deres DNA ødelagt, og algerne eller bakterierne dør. De kan nu fanges op og nedbrydes i et Biofilter. UV-C er ufarligt for fisk og andre dyr i bassinet, det er kun alger og bakterier der findes frit i vandet og passerer lysrøret der påvirkes.

 

 

Hvad skal jeg huske på ved valg af UV-C?

Det er vigtigt at det er udstyret med den seneste generations UV-C lysrør med en levetid på et helt år. Røret skal være nemt at udskifte og kvartsrøret skal også være nemt at skifte ud. Vores nye UV-C enheder kan nemt skilles ad. De bliver komplet leveret og skal kun tilsluttes over et relæ. Det kan ikke blive nemmere.

 

 

Hvilket biofilter skal jeg vælge?

Biofiltrets opgave er at nedbryde næring der er i overskud og at filtrere vandet mekanisk. Alle vores filtre er simple med effektive filtermaterialer og ordentlig volume. De er nemme at holde, mange af modellerne har en simpel returskyllefunktion så de ikke skal åbnes for rengøring.

 

 

Hvorfor skal man teste vandet?

Mange problemer i et bassin, hovedsagelig for fiskene, er direkte afhængig af vandkvaliteten. At lære lidt om vandkvalitet er vigtigt for seriøse ejer af et bassin. Bassinets biologiske filtersystem er tilpasset for at skabe de optimale forhold for de bakterier der er nødvendige i nedbrydningsprocessen.

I et nyt bassin findes der ikke tillstrækkeligt mange af de nødvendige nedbrydningsbakterier, hvilket kan forårsage en opbygning af farlige niveauer af affaldsstoffer der ikke kan brydes ned. Fisk kan i extreme tilfælde dø på meget kort tid.

Det er nødvendigt regelmæssigt at teste vandet i etablerede bassiner for i tide at opdage om noget er ved at gå skævt. Hvis noget i nedbrydningsprocessen ikke virker opdager du på et tidligt stadium om der er risiko for alger eller at fiskene lever farligt. Vandet bør testes mindst 1 gang hver 14. dag, gerne oftere.

 

 

Hvilke forskellige trin er der i nedbrydningsprocessen?

Ammonium er et stof i den biologiske nedbrydningsprocess der hurtigt skal nedbrydes, da fisk og andre dyr dør ved for stor koncentration. Ammonium produceres af fisk gennem gællerne og afføring men også planter, fiskefoder og andre dyr er medvirkende til ammonium produktionen. I et velfungerende bassin bliver ammonium nedbrudt af iltkrævende nitrosomas bakterier i det andet trin til nitrit.

Ammonium findes i to former i vandet. Fri ammonium er meget giftigt for fisk. Den bundede form er ikke lige så farlig men skal fjernes.

Ammonium i vand har flere skadelige effekter på fisk. Fisk har svært ved at regulere væskebalancen gennem skindet. Gællerne får skader der gør at fiskene ikke kan optage ilt. Hvis vandet består af høje indhold af ammonium hjælper kun store frekvente delvandskifte, indtil filtret og den naturlige nedbrydning kommer igang, hvilket kan tage flere måneder.

 

 

Hvad er Nitrit

Ved nedbrydning af ammonium dannes i næste nedbrydningsproces nitrit. Forøges indholdet af nitrit i bassinet blir det alvorligt for fiskene.

Nitrit angriber fiskenes slimlag og fiskene viser symptomer på irriteret skind ved at f.eks. skrubbe sig mod sten, springe højt og svømme hurtigt lige under overfladen. Symptomerne kan nemt blive forvekslet med parasitangreb. Nitrit får alvorlige konsekvenser for fiskenes blod. Blodet bliver brunligt. Nitrit ødelægger de røde blodlegemer i fisken. Ved hurtig indsats kan fiskene blive raske igen.

Opdages der ved test af vandet nitritindhold på mere end ca 0.1 mg/liter vand hjælper det kun med hurtige store vandskift og tilsætning af nedbrydningsbakterier f.eks. Bio Stabil.

Iltkrævende nitrobacter bakterier nedbryder i normale tilfælde hurtigt nitrit til nitrat som planterne optager i form af næring.

 

 

Hvad er Nitrat

Nitrat er det sidste produkt i bassinets biologiske nedbrydningsproces og det er ikke specielt farligt for fisk. Planterne optager nitraten og bruger den som næring. Er der meget nitrat i vandet, er der tegn på at der findes risiko for eksplotionsagtig algevækst, da de planter og det filter der findes i bassinet ikke kan klare at nedbryde tilstrækkelig mængde nitrat. Alger der også er planter, får tilgang til en stor næringsmængde. For at nitrat ikke skal dannes i store mængder er det vigtigt at lægge zeolith i filtret. Zeolit binder ammonium og nitrit hvilket fører til at der ikke dannes nitrat som er slutproduktet i det naturlige kredsløb.

 

Hvad menes med pH?

pH er et mål på vandets surhedsgrad. pH 7 kaldes neutralt, er værdien lavere end 7 er vandet surt, værdi over 7 kaldes det alkalisk. Normalt skal bassinets pH værdi ligge mellem 6.5-8.0. Det er normalt ingen problemer at holde pH værdien som nævnt øverst i bassinet. Det er dog vigtigt at vide at ved højere pH værdi end 7.0 og stigende temperatur er der risiko for at mængden frit ammonium øger i bassinet. Det er meget farligt for fiskene. Vandets pH værdi skal derfor testes regelmæssigt.

Er der mange planter eller har der været en algeopblomstring kan der blive store sving i pH værdien. En konsekvens af fotosyntesen kan være årsag til at planterne optager kuldioxid fra vandet om dagen, om dagen kan dette få pH værdien at stige på grund af bikarbonat og andre karbonater med høje pH værdier. Om natten dannes der ny kuldioxid og pH værdien falder igen. Det er normalt ikke et problem for store fisk men små fisk kan blive stresset og dø af bakterier og svampeangreb.

 

 

Hvilken rolle har ilten for bassinets velfærd?

Alle ved at ilt er livsnødvendigt for alle levende organismer. Naturligtvis er det også gældende for bassinets fisk. Koldt vand binder mere ilt end varmt vand. Den bedste måde at bevare iltbalancen på en optimal niveau er ved brug af en luftpumpe. Luftbobler som stiger fra luftstenen fremmer ilt optagelsen i vandet både gennem kontakt med boblerne men endnu mere gennem overfladevandets cirkulation. Luftpumper er godt at bruge både om vinteren og sommeren.