Plante instruktioner


 


Her er hvad du behøver for at dine nøkkeroser skal blive så flotte som muligt og blomstrer ordentligt. For det første er det meget vigtigt at bruge en rigelig stor netpotte eller plantepose til nøkkeroser, da de så får mulighed for at udvikle sig og blive store og mere hårdføre. Til dværgnøkkeroser mindst 19 cm og til de større mindst 28 cm. Nøkkeroser skal plantes i rent granuleret ler. De er til gengæld de eneste vandplanter der kræver rent ler. Pond Team har derfor fået fremstillet en helt speciel granuleret ler til nøkkeroser. Se efter den blå plastpose hvor der tydeligt står nøkkeroseler. Du bbør samtidig med plantningen sørge for at tilføre nogle gødningskugler, da nøkkeroseleret ikke indeholder nogen form for gødning. Pond Teams gødningskugler indeholder nok gødning til et helt år og de fremmer ikke algevæksten.

 

 

 

Fyld posen med ler og lad nøkkerosens rhizomet stikke et stykke op over leren. Sæt helst rhizomet (jordstænglen) lidt skråt ned i leren.

 

 

Læg singel eller søsten ovenpå leren så den ikke kan gøre vandet grumset og for at fiskene ikke skal kunne komme til. Har du store fisk i bassinet er det en god idé at spænde et net over potten. Nøkkerosen sænkes ned i bassinet, gerne på et lidt grundere sted end den endegyldige placering så vokser den hurtigere da den får mere lys og lidt varmere vand.

 

 

Dette har dine vandplanter brug for til at vokse og trives. Vælg en plantesæk eller kurv af passende størrelse. Vandplanter plantes i Pondteams vandplantejord speciellt framtaget i vores plantage af vandplanter. Det er en tung jord hvor der kun er tilsat sporstoffer og der kun er behov af nogle næringskugler så har dine planter fået de bedste forudsætninger for at blive store og livskraftige.

 

 

 

Fyld sækken med jord og glem ikke næringskugler som giver den rette næring i et helt år.

 

 

 

Til sidst lægger du et lager søsten øverst så fisken ikke kommer til jorden