Bassinrengøring

Det er vigtigt at rengøre bassinet på den rigtige måde. Rengøring af bassinet forebygger alger ved at biomassen fjernes før den brydes ned og før der dannes et overskud af næring. Fiskene får det bedre når der dannes mindre CO2. Ved rengøring af bassinet er det kun større faste partikler der skal fjernes. Bassinet skal aldrig tømmes helt for vand, der skal altid være en del bassinvand tilbage for at hele bakteriebestanden ikke skal gå tabt.

 

Dammrengoring start

 

Der findes forskellige redskaber der kan være til hjælp ved vinterforberedelse af bassinet.

 

 

For at fange fiskene til vinteropbevaring eller til at samle alger og plantedele op anbefaler vi brugen af fangstnet

 

Bassinredskaber som f.eks. en bassinstøvsuger er et godt hjælpemiddel til at fjerne døde planter m.m. så vandkvaliteten i bassinet ikke forringes over vinteren.